Dataskyddsförordningen GDPR

Dataskyddspolicy
 
Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
De registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter.
 
Information samlas bara in för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål. Vi behandlar inte fler uppgifter än vad som behövs.
 
Personuppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer och mailadress kan komma att lagras vid köp av tjänst och vara eller vid kontakt via formulär, mail och telefon.
 
Syftet med lagringen är att kunna ingå avtal, ta betalt för en vara eller tjänst samt skicka information.
 
Personuppgifterna delas inte ut till tredje part och skyddas så att inte obehöriga får tillgång till dem samt att de inte förloras eller förstörs.
 
Personuppgifterna raderas när de inte längre behövs, bokföringsuppgifter som fakturor och kvitton lagras i 7 år enligt bokföringslagen, nyckelkvittenser och avtal lagras i två år efter avtalets slut eller när den registrerade önskar att återkalla sitt samtycke till lagringen.
Den registrerade har rätt att få information om insamlade personuppgifter, korrigera, begränsa och komplettera information.
 
Personuppgiftsbehandlingen stödjer sig på de rättsliga grunderna samtycke, avtal, rättslig förpliktelse och intresseavvägning.
 
Ansvarig för insamlade personuppgifter är:
Erika Beckman, Hundfokus
Önevägen 134
83253 Frösön
org. nr. 871110-8228
info@hundfokus.se
070-200 45 22